Взех решение за банера

от Тодор Христов на 23.01.2008