Казус за корпоративните блогове

Кратък анализ с реален казус за корпоративен блог публикувах в статията “Корпоративен блог на Southwest Airlines”.

Материалът ми за корпоративните блогове можеше да бъде публикуван и тук, но предвид аудиторията, към която е насочен прецених, че е по-удачно да го поместя в NovaVizia.com и само да пусна линк към него тук.

В България едва ли не през ден излиза по нещо за корпоративните блогове – я статия, я списък с насоки, я някакви цифри и статистики. Истината е обаче, че корпоративните блогове съвсем бавно проникват у нас и в момента са по-скоро екзотични изключения, а не съставен елемент от маркетинговите усилия на големия, а и на малкия бизнес.

Ако имате отношение или наблюдения за корпоративните блогове, каня ви да прочетете статията за блога на Southwest Airlines и да се включите с коментари.