Ден #15 на RSS Дандания: Избивам рибата!

от Тодор Христов на 30.07.2008