Топ 10 източника за безплатен интернет трафик в България

Всеки собственик на сайт или блог знае колко важно е да съумее да генерира към себе си интернет трафик. От това зависи посещаемостта на съответния сайт или блог, както и всички свързани с посещаемостта материални и нематериални ползи.

По-долу ще изложа Топ 10 от източниците на безплатен интернет трафик, които ползвам и които считам за най-важни в български условия. Тези източници на трафик ми носят над 1000 посещения дневно.

Продължи към пълния текст →

WordPress: Една от най-използваните блог платформи

wordpress-logo.jpg

По данни на Technorati, в средата на 2007г. в света съществуват около 70 000 000 блога. От тях активните, т.е. онези, които са били актуализирани през последните 90 дни са 15,5 милиона.

С какъв софтуер се поддържат всички тези милиони блогове и коя е най-добрата алтернатива за блог софтуер?

В тази статия няма да описвам предимствата и недостатъците на различните блог платформи, а директно ще ви насоча към сайта на една от най-използваните (която ползвам ексклузивно и аз в няколкото мои блога) - WordPress.

Продължи към пълния текст →