Posts tagged as:

Баркамп знаци и пиктограми

от Тодор Христов на 27.04.08

За любителите на баркампове, и най-вече за организаторите им:

{ 2 comments }


Clicky Web Analytics