Какво е добър домейн?

През Юни 2006г. написах материала Маркетингова лудост: Българските интернет книжарници, в който ставаше дума за хубавите, отличителни, запомнящи се имена на сайтове (а защо не и блогове).

В материала направих един бърз анализ на имената на българските интернет книжарници, на база на система от логични и близки до ума правила, публикувани в книга на Ал и Лаура Рийс.

Съвсем неочаквано за мен, преди няколко дни във въпросната статия получих няколко коментара как не съм бил съвсем прав, едва ли не как звучните, кратки, запомнящи се и уникални имена не били хубави (?!) Едва ли не излезе, че имена като huba-buba.alabala.org са чудесни, а името alabala.org не. Нещо такова, с риск да профанизирам леко дискусията.

Днес открих една чудесна дефиниция за това какво е добро име на сайт, т.е. какво е добър домейн:

Добрият домейн е кратък, лесен за изписване и баба ви го разбира, когато й го продиктувате по телефона.

Това е една от най-кратките и безапелационни дефиниции за “добър домейн“, която съм чувал. Жалко, че не бях попаднал на тази дефиниция по-рано, за да я включа в статията за интернет книжарниците.