1 Май, Ден на RSS

Голям брой чуждестранни блогове докладват днес, че 1 Май било Ден на RSS. Инициативата за Деня на RSS е на DailyBlogTips.com и най-общо се състои в това да се популяризира RSS като технология и средство за комуникация сред интернет потребителите, за 94% от които става ясно, че не познават RSS.

Как можете да се включите в Деня на RSS, т.е. да допринесете с нещо за популяризиране на RSS? Просто е, трябва само да напишете нещо за RSS в блога си, и така възможно повече хора да узнаят за RSS.

Продължи към пълния текст →